Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
незаинтересован

1. (безпристрастен) detached, impartial, unbiased

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНa страна a disinterested party

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНo мнение за политическото положение a detached view of the political situation

2. (който не проявява интерес) uninterested, not interested (in)


Търсената дума е намерена