Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
незадължаващ - непозната дума, може би имахте предвид задължаващ (задължавам), не задължаващ или задължаваш

задължавам

1. (заставям) charge, make

ЗАДЪЛЖАВАМ някого да изпълни обещанието си make s.o. keep his promise, nail s.o. down

2. (налагам известно задължение) oblige, bind; put/lay (s.o.) under an obligation

юр. ам. obligate

подписът ти те задължава your signature binds you

това не те задължава по никакъв начин this does not bind you in any way

неговото доверие ни задължава много his confidence imposes a deep obligation upon us

положението задължава noblesse oblige

ЗАДЪЛЖАВАМ сметка фин. debit an account

ЗАДЪЛЖАВАМ ce pledge/bind/engage o.s., undertake