Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
незабелязан

unnoticed, unheeded, undiscerned

оставам НЕЗАБЕЛЯЗАН escape (s.o.'s) notice, slip (s.o.'s) attention; pass unnoticed

успявам да мина НЕЗАБЕЛЯЗАН elude observation

открихме една НЕЗАБЕЛЯЗАНа грешка we discovered a mistake that no one had noticed

книгата остана НЕЗАБЕЛЯЗАНа no one took (any) notice of the book


Търсената дума е намерена