Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неделя

1. Sunday

в НЕДЕЛЯ on Sunday

2. (седмица) week

две недели two weeks, a couple of weeks, a fortnight

всеки две недели every two weeks, every fortnight

списанието излиза на две недели this magazine is published once in a fortnight, this is a fortnightly magazine

за една НЕДЕЛЯ ще свършим работата we'll do the work/job in a week('s time)

и на него ще му дойде сляпата НЕДЕЛЯ wedding bells will ring for him too some day


Търсената дума е намерена