Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
недвусмислено

unambiguously, unequivocally, plainly

заявявам НЕДВУСМИСЛЕНО state in no uncertain terms, state clearly and unequivocally, state in outspoken terms

той НЕДВУСМИСЛЕНО ми каза, че he told me in so many words that

този факт НЕДВУСМИСЛЕНО сочи, че той е негодник that fact points unmistakably to his being a scoundrel


Търсената дума е намерена