Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
негоден

unfit, no good (за for); non-effective, ineffective, inefficient; useless, worthless. good-for-nothing

(за човек и) incompetent

(за план) unworkable

НЕГОДЕН за нищо fit/good for nothing

НЕГОДЕН за живеене (за помещение) untenantable

НЕГОДЕН за употреба unfit for use, not fit to be used

НЕГОДЕН за ядене not fit to eat, unsalable

негодна за пиене вода undrinkable water, water not fit to drink

НЕГОДЕН за продан unmarketable

НЕГОДЕН за женене unmarriageable

НЕГОДЕН за работа unfit for work, unserviceable

НЕГОДЕН за военна служба unfit/ineligible for military service; unserviceable; rejected

бивам намерен НЕГОДЕН за военна служба be returned/rejected as unfit for service

правя НЕГОДЕН, обявявам за НЕГОДЕН disqualify

оказвам се НЕГОДЕН prove (to be) unfit, be unfit, sl. be a wash-out

НЕГОДЕН съм да се справя с живота be unequipped to meet life, разг. be a lame duck


Търсената дума е намерена