Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
невъзпитан

ill-bred, unmannerly, bad-mannered, ill-mannered, ill-behaved, tow-bred, rude, cubbish, currish, ungentlemanlike

НЕВЪЗПИТАН съм be ill-bred, etc.; have no manners

НЕВЪЗПИТАНo е да it is bad manners to

НЕВЪЗПИТАНo държане unmannerly behaviour


Търсената дума е намерена