Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
невъзможно

1. нар. impossible

той се държи НЕВЪЗМОЖНО he is impossible

НЕВЪЗМОЖНО ! (that's) impossible! that can't be!

2. сьщ. искам (да постигна) НЕВЪЗМОЖНОто cry for the moon; milk the ram/bull; run o.'s head against a wall

правя НЕВЪЗМОЖНОто square the circle


Търсената дума е намерена