Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
невинен

1. innocent (за of); unblamable; irreproachable; white-handed

твърдя, че съм НЕВИНЕН plead not guilty, protest o.'s innocence

НЕВИНЕН съм за това I'm not guilty of that, it's not my fault

намирам за НЕВИНЕН find not guilty

правя се на НЕВИНЕН assume an air of innocence; look as if butter wouldn't melt in o.'s mouth

НЕВИНЕН като агънце/ангел as innocent as a lamb, as innocent as a new-born babe, as innocent as a babe unborn

2. (безвреден) harmless, innocuous; inoffensive, unoffending

(за забележка) mild

невинна лъжа a white lie

невинна магия white magic

3. вж. девствен

4. (чистосърдечен) simple-hearted


Търсената дума е намерена