Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
начало

1. beginning, commencement, start, inception; outset, offset, onset, lead-off; opening

(на страница, списък) top

в НАЧАЛОто in the beginning

в НАЧАЛОто на срока at the beginning of the term

в НАЧАЛОто на март in the beginning of March, early in March

в НАЧАЛО то на годината in the beginning of the year, at the turn of the year

(още) от самото НАЧАЛО from the very beginning, right from the beginning/start, from the very first, from the word go

в самото НАЧАЛО at the very outset

от НАЧАЛОто до края from beginning to end, from start to finish

слагам НАЧАЛО на make a start with lay the beginnings of, initiate, inaugurate

добро НАЧАЛО a promising beginning

това е добро НАЧАЛО that's a good start/beginning

доброто НАЧАЛО е гаранция за успеха well begun is half done; a good lather's half a shave

НАЧАЛО на преговори beginning of negotiations, overtures

НАЧАЛО на военни действия an outbreak of hostilities

това е НАЧАЛО то на края that's the beginning of the end, the end has begun

като НАЧАЛО for a start

всяко НАЧАЛО е трудно every beginning is hard

2. (принцип) rule, principle

по НАЧАЛО as a rule; on/in principle

ам. by and large

на... начала on the basis of...

на тези начала on these/such lines/principles

на социалистически начала on socialist principles, along socialist lines, on a socialist basis

на доброволни начала voluntarily

на равни начала on an equal footing; share and share alike

основно НАЧАЛО rudiments

ръководно НАЧАЛО a basic/guiding principle

на частни начала privately

доброто НАЧАЛО good

злото НАЧАЛО evil

3. (източник) origin; source; origination

давам НАЧАЛО на originate

водя НАЧАЛОто си от originate in; proceed/derive from

(за река) rise, take its source, spring (from)


Търсената дума е намерена