Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
научен

(свързан с положителните науки) scientific

(свързан с хуманитарните науки) scholarly

(за дружество и пр.) learned

НАУЧЕН институт a research/scientific institute

НАУЧЕН кръжок a study group/circle

НАУЧЕН работник а research scholar; a scientific worker; scientist; scholar

НАУЧЕН сътрудник a research worker/associate

НАУЧЕН ръководител a scientific adviser

НАУЧЕН филм a science film, an instructional film, a scientific documentary

научна кариера an academic career

научна фантастика science fiction

научно звание degree, academic rank

научни изследвания scientific research

правя научни изследвания do research work

от научна гледна точка from the point of view of science, from a scientific point of view

труд с голяма научна стойност a work of great scientific/scholarly value

без научна стойност unscientific, unscholarly


Търсената дума е намерена