Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
натъпквам

stuff (up), cram, jam, pack, tuck, fill

force
(in), squeeze (in), (хора и) coop in, coop up

(в земя, като тъпча отгоре) tread in

НАТЪПКВАМ нещо в кутия squeeze s.th. into a box

НАТЪПКВАМ саксия с пръст pack earth into a flowerpot

НАТЪПКВАМ дете с храна ply a child with food, шег. pump nourishment into a child

натъпчи му го в главата ram it into his head

натъпкаха ги като говеда they were jammed in like cattle

НАТЪПКВАМ някого в миша дупка make it hot for s.o.

НАТЪПКВАМ ce 1. (някъде-за хора) crowd; squeeze in

автобусът дойде и ние се натъпкахме в него the bus came and we all piled in

2. (с храна) stuff/gorge о.s.; have a good blow-out; overeat

натъпкал съм се I am as full as a drum


Търсената дума е намерена