Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
настъпвам

1. step/tread on s.o.'s foot

НАСТЪПВАМ някого по мазола (и прен.) tread on s.o.'s corn, прен. tread on s.o.'s toes

2. (напредвам) advance (към towards, against, on); gain ground; be on the offensive

настъпващите войски the advancing troops

3. настъпя (наставам) come (on), set in; occur

пролетта настъпи spring is in, spring has come

зимата настъпи твърде рано тази година winter has set in very early this year

настъпи нощ night fell, night came on

в залата настъпи мълчание silence fell on the audience

в стаята настъпи тишина a hush fell over the room

в него беше настъпиха някаква промяна a change had come in him

настъпва час за раздяла the hour of parting is at hand

нощта бързо настъпваше night was fast closing in

настъпват по-добри дни better days/times are on the way

новата година настъпи със силни снежни бури the New Year came in with heavy snow storms

ако не настъпят усложнения if no complications set in

настъпващият ден the dawning/breaking day

настъпващият мрак the gathering/oncoming darkness


Търсената дума е намерена