Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
настрадване - непозната дума за речника

настрана

aside, on/to one side; out of the way

моля отделете ми НАСТРАНА тези книги please set these books aside for me

държа се НАСТРАНА stand outside things; hold/keep/stand aloof; remain in the background

държа се НАСТРАНА от (избягвам) keep/steer/stand/stay clear of

НАСТРАНА от on/to one side of

слагам НАСТРАНА (спестявам) put/lay aside

ние трябва да оставим нашите чувства НАСТРАНА we ought to put our feelings aside

шегата НАСТРАНА joking apart, all joking aside, ам. no kidding

тя спи настрани she sleeps on her side