Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
настоявам

insist (на on s.th., да on doing s.th.. that s.th. shall/should be done), persist (in doing s.th.); enjoin; stand (on), stick out (for); urge, press; press o.'s demand; press the point

НАСТОЯВАМ някой да направи нещо insist on s.o. doing s.th., insist that s.o. shall/should do s.th.; be insistent with s.o. to do s.th.

НАСТОЯВАМ да се направи нещо insist/urge/enjoin that s.th. (should) be done

НАСТОЯВАМ да се вземе решение press for a decision to be made

"Да побързаме", настояваше той "Let us make haste", he urged

НАСТОЯВАМ пред някого, че е необходимо да се направи нещо urge on s.o. the necessity of doing s.th.

по този въпрос няма защо да се настоява this is not a point to be insisted on

няма да НАСТОЯВАМ I won't insist

той настоява да дойдеш he insists on your coming, he insists that you shall/should come

НАСТОЯВАМ за отговор press for an answer

НАСТОЯВАМ на искането си press o.'s claim

НАСТОЯВАМ пред някого urge s.o.

НАСТОЯВАМ за правата си insist on/stand up for o.'s rights

НАСТОЯВАМ на своето insist on having it o.'s own way, hold o.'s own

той настоява, че съм имал грешка he will have it that I was mistaken

той очевидно не желаеше да говори, затова аз не настоях he obviously didn't want to talk, so I didn't press him

той искаше развод, но когато тя отказа, той не настоя he wanted a divorce but when she refused he didn't press the issue

щом толкова настоявате since you are so insistent/pressing

НАСТОЯВАМ твърдо за нещо stand adamant on s.th.

стачниците продължаваха да настояват за 40-часова работна седмица the strikers held out for a 40 hours week

НАСТОЯВАМ някой да си изпълни обещанието insist that s.o. should keep his promise, nail s.o. down to his promise


Търсената дума е намерена