Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
настаня - непозната дума за речника

настанявам

1. (поставям) put, place, fix

(някого удобно) ensconce

настанете колата си в нашия гараж put your car up in our garage

2. find room (for); put up, install; accommodate

НАСТАНЯВАМ някого на квартира find lodging(s) for s.o., accommodate/lodge s.o.

НАСТАНЯВАМ някого за пренощуване put/fix s.o. up for the night; provide sleeping accommodation for s.o.

НАСТАНЯВАМ някого на работа get/find/obtain a job/situation for s.o.; fix s.o. up with a job

НАСТАНЯВАМ някого в болница get s.o. into a hospital

НАСТАНЯВАМ дете в училище get a child into school

НАСТАНЯВАМ дъщеря си (омъжвам) get o.'s daughter (well) married

НАСТАНЯВАМ ce settle; ensconce o.s.; fix o.s.

(на земя, в квартира, без да имам право) разг. squat

НАСТАНЯВАМ се в кресло settle in an easy chair, settle (o.s.) down in an easy chair, ensconce o.s. in an easy chair

НАСТАНЯВАМ се на работа get a job, find a situation

НАСТАНЯВАМ се на хотел put up at a hotel

те решиха да се настанят в Лондон they decided to settle in London

настанете се удобно make yourself comfortable

настанете се като у дома си make yourself at home

в тази зала могат да се настанят 100 души this hall will seat 100 people