Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
насищам

saturate, sate (c with); impregnate

(просмуквам) permeate

хим. saturate (with)

НАСИЩАМ глада си appease/satisfy o.'s hunger

НАСИЩАМ жаждата си quench o.'s thirst

месото насища meat is filling

НАСИЩАМ пазара glut the market

човек не може да го насити he never thinks he's had enough

НАСИЩАМ ce be full, be sated, have had enough

(пресищам се) be fed up (with)

хим. become saturated

НАСИЩАМ ce на have enough of, have o.'s fill of (pleasures, etc.)

наситих се на печено пилешко I'm fed up with roast chicken

той никога не се насища he never thinks he's had enough

наситих се на музика I'm fed up with music, I'm sick and tired of music

не мога да му/й се наситя I can't hear/see/read, etc. enough of him/her/it

насити ли й се? are you tired of her? have you had enough of her?


Търсената дума е намерена