Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
насилие

force, violence, outrage

(принуждение) coercion, constraint

с НАСИЛИЕ by (main) force, through/by violence (вж. насила)

без НАСИЛИЕ voluntarily, of o.'s free will, of o.'s own accord

прибягвам до НАСИЛИЕ, употребявам НАСИЛИЕ use/employ violence, resort to violence

тактика на НАСИЛИЕ bully-at-a-gate tactics

разпит с НАСИЛИЕ ам. sL third degree

упражнявам НАСИЛИЕ над някого use force on s.o., resort to violence against s.o.

извършвам НАСИЛИЕ над себе си force o.s. against o.'s better judgment

отстъпвам пред НАСИЛИЕто yield to force


Търсената дума е намерена