Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наричам

1. call, name, give a name to; christen; term, describe, style, refer to (s.o., s.th.) as

НАРИЧАМ по име call by name

как НАРИЧАМе човек, който what do we call a man who

НАРИЧАМ някого лъжец (обявявам го за такъв) label s.o. a liar

съдията го нарече закоравял престъпник the judge described him as a hardened criminal

НАРИЧАМ някого всякакъв call s.o. names

НАРИЧАМ нещата със същинските/собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade

наричан още... alias...

вж. наречен

2. (определям) set aside, intend (s.th. for s.o.)

това съм нарекъл за тебе I've set this aside for you

3. foretell s.o.'s fate

НАРИЧАМ ce be called, o.'s name is

(сам себе си) call o.s.

как се нарича предната част на кораба? what is the front part of a ship called? what do we call the front part of a ship?


Търсената дума е намерена