Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нареждам

1. (подреждам) arrange

(слагам в ред) put/set in order

(за показ) lay out

(войски в боен ред-разполагам) draw out, craw up

НАРЕЖДАМ в редици line up

НАРЕЖДАМ масата set (out) the table

НАРЕЖДАМ по азбучен ред arrange in alphabetical order

НАРЕЖДАМ храна на масата set out a table with food

НАРЕЖДАМ дърва stack wood

НАРЕЖДАМ по височина line up in order of height

поднос, на който са наредени чаши a tray set out with glasses

НАРЕЖДАМ си книгите/къщата/работите arrange o.'s books/house/affairs

НАРЕЖДАМ стая furnish a room; tidy a room, put a room in order

НАРЕЖДАМ хора на банкет/манифестация marshall persons at a banquet/in a procession

НАРЕЖДАМ войници в бойни редици line up

войниците бяха наредени по пътя the soldiers were strung out along the road

НАРЕЖДАМ пасианс play patience

НАРЕЖДАМ си картите sort o.'s cards

сам НАРЕЖДАМ живота си make o.'s own life

НАРЕЖДАМ витрина dress/arrange a shop-window

НАРЕЖДАМ фигури на шах set up the board

НАРЕЖДАМ декори set the stage

вж. нареден

2. (давам нареждане, заповядвам) order, direct (s.o. to do s.th.); give orders/instructions (for s.th. to be done, that s.th. should be done); give the word to s.o.; arrange, order, decree (s.th, to be done, that s.th. should be done); have s.th. done

лекарят нареди така it's doctor's orders

3. (уреждам) arrange, make arrangements

наредих някой да я придружи I have arranged for s.o. to escort her, I have arranged that s.o. should escort her

НАРЕЖДАМ среща make an appointment

наредихме си среща за 10 часа we arranged to meet at ten

НАРЕЖДАМ работата fix things up

хубаво сте я наредили upoн. you've made a nice mess of it all

НАРЕЖДАМ децата си в живота settle o.'s children

той нареди всичките си роднини на хубави служби he found good jobs for all his relatives

ще я наредим някак we'll fix it up somehow

кой както я нареди some get on and some don't

4. (заплашително-наказвам, отмъщавам) fix

аз (хубаво) ще те наредя (тебе) I'll fix you, I'll settle you, I'll settle your hash, !'Ii cook your goose for you

хубаво ме нареди you've landed me in a nice fix

5. (плача, оплаквам) lament

НАРЕЖДАМ се

6. (в къща и пр.) settle (in), establish/fix o.s.

7. (подреждам се) line up; draw up (in a line)

войниците се наредиха в боен ред the troops drew up in order of battle

НАРЕЖДАМ се в първите редици на join the first ranks of

НАРЕЖДАМ се на опашката take o.'s place in the queue

НАРЕЖДАМe се на опашка form a queue, queue up

НАРЕЖДАМ се на първо място rank first

8. (подреждам си живота, работите)

НАРЕЖДАМ се в живота rise in the world, climb up the social ladder

НАРЕЖДАМ се на работа find a situation (for o.s.), get a job

наредил се е в живота he is a made man

той винаги се нарежда he always gets the best of everything

кой както се нареди some get on and some don't

добре сте се наредили (добре сте си уредили живота) you've fixed yourselves up very nicely

9. (уреждам се) get fixed up

работите се нареждат добре things are turning out all right

всичко ще се нареди everything will be all right, everything is going to be all right, everything will be OK, things will come right

всичко се нареди много добре за него it worked out very well for him

10. прен. (попадам в затруднено положение) get o.s. in a mess/fix/pickle; be in a tight corner, be in hot water, be in a fine pickle

добре се наредихме we're in a fine predicament; we're in for it now; here's a pretty go

хубаво си се наредил а nice mess/fix/pickle you've got yourself in


Търсената дума е намерена