Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наред

in order, in line, side by side

(подред, последователно) one by one, one after the other, in turn, in succession, successively

(без да избирам) as it comes

дни/седмици НАРЕД days/weeks on end

три дни НАРЕД (for) three days in succession; (for) three days running, (for) three days on the run

трети ден НАРЕД for the third consecutive day, for a third day in a row

ръкувам се с всички НАРЕД shake hands all round

карай НАРЕД carry on

всичко е НАРЕД everything is all right/under control, everything is OK; the going is good

по двама/трима НАРЕД two/three abreast

НАРЕД с together with; abreast of; beside

НАРЕД с това besides

along
/together with that, (същевременно) at the same time

НАРЕД с другите along with the others/the rest

чета всичко НАРЕД read page after page, read straight through, read consecutively


Търсената дума е намерена