Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наравно

equally, on a level, on an equal level

НАРАВНО с level/flush with

НАРАВНО съм с някого be/keep up with s.o.

движа се НАРАВНО с (и прен. не изоставам от) keep up with, keep pace with

жената работи НАРАВНО с мъжа women work on equal terms with men

на жената се осигуряват права НАРАВНО с мъжа women enjoy equal rights with men

врати НАРАВНО със стените doors flush with the walls

участвуваме НАРАВНО go shares

делим НАРАВНО go halves, go fifty-fifty, share (and share) alike

срещата завърши НАРАВНО сп. the match ended in a draw, the match was a draw

завършвам среща НАРАВНО draw a game

срещата завърши НАРАВНО един на един (два на два и т. н.) the teams drew one all (two all, etc.); the teams drew; one to one

среща, която е завършила НАРАВНО a drawn game

правя някого НАРАВНО със земята make mincemeat of s.o., wipe the floor with s.o.

сривам НАРАВНО със земята raze to the ground


Търсената дума е намерена