Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
напускам

напусна (страна, град) leave, depart from

(училище) leave

(разделям се) part (from s.o.)

(изоставям) leave, abandon, forsake, desert, give up

(позиция) give up, relinquish

(събрание) walk out

(състезание) default

(служба) vacate, relinquish, lay down, (с отвращение) разг, chuck up

НАПУСКАМ (работата си) в знак на протест go off o.'s job

(развеждам се) divorce (o.'s wife)

(за сили) give way

силите му го напускаха his strength was giving way

НАПУСКАМ сцената (и прен.) quit the scene/stage, go off

НАПУСКАМ строя воен. quit the ranks

НАПУСКАМ играта leave the game, come out of the game

НАПУСКАМ длъжността си leave/resign/quit o.'s post

не НАПУСКАМ службата си keep o.'s job, ам. hold down o.'s job

НАПУСКАМ тютюна give up smoking

поддръжниците му го напуснаха he was abandoned by his supporters; his supporters fell away

решавам да напусна дома си и да отида да живея другаде decide to clear out

тази мисъл не го напускаше the thought kept recurring/never left him

мрачното настроение не го напускаше the gloom never left him

принуждавам да напусне freeze (s.o.) out

НАПУСКАМ ce 1. neglect o.s.

2. (развеждам се) divorce, get a divorce

той се напусна с жена си he divorced his wife; his wife divorced him


Търсената дума е намерена