Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
напред

forward, onward, ahead; in front

далеко НАПРЕД way ahead

излизам НАПРЕД step forward

дясното/лявото рамо НАПРЕД right/left wheel! НАПРЕД-назад back and forth, to and fro

движа (се) НАПРЕД-назад тех. reciprocate

ни НАПРЕД, ни назад neither forwards nor backwards

прен. at a deadlock; stuck

часовникът е НАПРЕД the clock/watch is fast

слагам часовник НАПРЕД put a watch/clock fast

по-НАПРЕД (за време) formerly, earlier, in the past, (най-първо) first; first and foremost

по-НАПРЕД седни first sit down

най-НАПРЕД first of all; to begin with

карам право НАПРЕД go/drive straight ahead

гледам НАПРЕД look ahead of one, прен. look into the future

НАПРЕД към Берлин! on to Berlin! НАПРЕД към комунизъм! forward to Communism! смело НАПРЕД! onward! forward! резервирам места два месеца НАПРЕД make reservations two months in advance

издърпвам НАПРЕД (по време) put forward

той обича да се тика НАПРЕД прен. he is a pusher, he likes to push himself forward


Търсената дума е намерена