Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
напрегнат

(за работа) strenuous, arduous, intensive

rush
, warm, (силно) fierce

(за усилие) strenuous, arduous

(за атмосфера) tense, strained

(за внимание) close, strained

НАПРЕГНАТ живот a strenuous life

НАПРЕГНАТo мълчание tense silence

НАПРЕГНАТо изражение an intense expression

държа някого в НАПРЕГНАТо очакване keep s.o. in suspense

положението е много НАПРЕГНАТо the situation is very tense

нервите ми са много НАПРЕГНАТи I'm all on edge

в най-НАПРЕГНАТия момент in the thick of the press

следващите няколко дена бяха ужасно НАПРЕГНАТи (изпълнени с напрежение) the next few days were full of suspense

нервите му бяха НАПРЕГНАТи до крайност his nerves were strung up to the highest pitch

1. тex. предварително НАПРЕГНАТ (за цимент) pre-strained, (за стомана) pre-stressed


Търсената дума е намерена