Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
направям

вж. правя

веднага ще го направя I'll get it done in no time

той добре направи, че дойде he did well to come

нищо не може да се направи there's nothing to be done; it can't be helped

какво да направя? what can I do? what am I to do?

той скоро ще направи 1 години вж. навършвам

трудно е да се каже как ще се направи това it is difficult to say how this is going to be done

аз ще го направя I'll do it, I'll get it done

направен от made of, made out of

направен от злато made/wrought of gold

НАПРАВЯМ се вж. правя се


Търсената дума е намерена