Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
направо

1. (за посока) straight, straight ahead, right ahead, right on, directly

влезте НАПРАВО go right in

вървя/карам (все) НАПРАВО go straight on/ahead; follow o.'s nose

2. (без отклонение или посредничество)

попадам НАПРАВО в целта hit the mark; hit the bull's eye

получавам информация НАПРАВО от източника get firsthand information

3. (откровено, без заобикалки) frankly, openly, bluntly; pointblank; flat (and plain); right/straight out

отказвам НАПРАВО refuse pointblank

НАПРАВО казано to put it boldly

той е НАПРАВО мошеник he is a downright crook

говори НАПРАВО speak out, out with it, don't beat about the bush

да говорим НАПРАВО let's speak openly, don't let's beat about the bush

тя НАПРАВО ме запита дали знам нещо she asked me pointblank if I knew anything

отхвърлям предложение НАПРАВО reject a proposal outright

пристъпвам НАПРАВО към работата get down to business

пристъпвам НАПРАВО към въпроса come straight to the point

това е НАПРАВО нахалство that's downright/sheer impudence

казах му НАПРАВО в лицето I told him straight/right to his face

тя винаги казва истината НАПРАВО she always tells you the truth straight out

аз не му казах НАПРАВО, че е лъжец I didn't call him a liar in so many words

4. (равносилно) това би било НАПРАВО катастрофа that would be nothing short of disaster

5. (без подготовка или обмисляне) off-hand


Търсената дума е намерена