Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
направление

1. direction; тех. direction, sense

(no компас) bearing

геол. (на рудна жила) run

по НАПРАВЛЕНИЕ на in the direction of

по всички направления in all directions

в какво НАПРАВЛЕНИЕ? in which/what direction?

в това НАПРАВЛЕНИЕ (е тази-насока) on these lines

2. прен. tendency, trend

литературно НАПРАВЛЕНИЕ a literary school

вж. насока, посока


Търсената дума е намерена