Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
напомням

1. remind (s.o. of s.th.; s.o. to do s.th.), call (s.th.) to s.o.'s mind; bring (s.th.) to s.o.'s notice

това ми напомня, че трябва да й пиша that reminds me that I must write to her

напомни ми (че трябва) да върна книгата утре please remind me to return the book tomorrow

НАПОМНЯМ на някого, че трябва да бъде по-внимателен admonish s.o. to be more careful

това ми напомня за that reminds me of, that puts me in mind of

те му напомниха за правилника they called his attention to the rules, they admonished him that he must obey the rules

това ми напомня за младините that carries me back to my youth

който напомня reminiscent (за of)

нещо, което напомня reminder; memento

писмо, което напомня (letter of) reminder

2. (наподобявам) resemble, bear a resemblance to

ти ми напомняш (за/на) баща си you remind me of your father

бананите на вкус напомнят пъпеш bananas taste very much like melons


Търсената дума е намерена