Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наполея - непозната дума за речника

наполовина

in half, in two; half-and-half; fifty-fifty

(за знаме) at half mast

разрязвам НАПОЛОВИНА cut in half, halve

намалявам НАПОЛОВИНА reduce/cut by half

върша нещо НАПОЛОВИНА do s.th. by halves

делим НАПОЛОВИНА go halves, go fifty-fifty

не правя нещо НАПОЛОВИНА go the whole hog

НАПОЛОВИНА вода, НАПОЛОВИНА вино half water half wine

НАПОЛОВИНА коприна, НАПОЛОВИНА памук part silk part cotton

НАПОЛОВИНА свършен half finished/done