Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нанасям

1. (внасям) bring in, carry in, take in

(натрупвам) pile, heap, drift

(за река) deposit, drift

НАНАСЯМ въглища в мазето carry coal into the cellar

2. (причинявам) cause

(рана) inflict

(удар) strike, deliver, deal, land, get in

НАНАСЯМ удар на някого strike/deliver/deal a blow on s.o.

НАНАСЯМ удари наляво и надясно lay on

НАНАСЯМ вреди/щети cause damage (to), damage

нанесени са значителни повреди на considerable damage has been done to

НАНАСЯМ обида/оскърбление на някого insult s.o., offer an insult to s.o.

НАНАСЯМ побой на thrash, beat up

юр. assault

НАНАСЯМ поражение inflict a defeat on, defeat

НАНАСЯМ тежки щети на неприятеля inflict heavy casualties on the enemy

3. (вписвам) enter (names, marks, etc. in a register, etc.), book down, book in

геом. project (s.th. on s.th.)

НАНАСЯМ нещо на карта plot s.th. on a map

НАНАСЯМ бележки върху книга (no белите полета) make notes in the margin, make marginal notes

4. (боя) lay, on, (дебело) impaste

НАНАСЯМ се (в жилище) move in

НАНАСЯМ се в нова квартира move into new lodgings, move in


Търсената дума е намерена