Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намислям

think of

НАМИСЛЯМ (си) да направя нещо think of doing s.th.; plan/intend to do s.th.; be minded to do s.th.; make up o.'s mind to do s.th.; set/put o.'s mind to s.th.

намислете си едно число think of а number

тя си е намислила да стане актриса she has got/taken it into her head to become an actress

тя отдавна си беше намислила да it had long been her plan to

какво си намислил сега? what are you up to new? what are you plotting now?

всеки би могъл да напише пиеса, ако си намисли anyone could write a play if they set their mind to it


Търсената дума е намерена