Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намествам

наместя settle, put into place, put/set in the right/proper place, fit, adjust, place in position, fit on

мед. set, adjust, reduce

НАМЕСТВАМ изкълчена кост set a bone, put a bone into joint

можеш ли да наместиш капака? can you fit the lid on?

намести ли багажа? (във влак) have you found place for all the baggage/luggage? той намести всичките си роднини в министерството he placed all his relatives in the ministry, he found jobs for all his relatives in the ministry

НАМЕСТВАМ ce place/install/settle/establish o.s.; ensconce o.s.; find room for o.s.

намести се добре make yourself comfortable

мъча се да се наместя по нечестен начин jockey for position


Търсената дума е намерена