Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намалявам

1. намалея decrease, diminish, grow/become smaller, lessen, contract, be on the decrease; dwindle

(за болка, сили, вятър) abate

(за вода-на река, езеро) lower, sink

(след наводнение) subside

(за луна) wane, be on the wane

(за приходи, посещение и пр.) drop away

(за интерес) wane, languish

(за дъжд) let up, diminish

(за вятър) go down

(за температура) go down

(за умора) drop away

(за аудитория) drop off, fall off, drop away

(за клиенти) drop off

(за производство, търсене, nonyлярност, абонати) fall off

(за дните есен) become/grow shorter, draw in

реките са намалели от лятната жега summer has shrunk the streams

провизиите ни са много намалели we are running out/short of provisions

раждаемостта е намаляла много the birth rate is very much down

производството на ориз е намаляло rice production is down

продажбата на книги намаля book sales dropped

населението намаля от войната и болестите war and disease thinned down the population

клиентелата на лекаря намаля the doctor's practice has dropped off

2. намаля decrease, diminish, lessen, reduce; modify

(изисквания) reduce

(напрежение) ease, lessen, reduce

ел. kill

(разходи) cut down. put down, pare away, pare down, draw in

(цени) cut, reduce, lower

(радио) tone down

(надници, заплати) cut down, put down, whittle down

(светлина) dim

(фитил на лампа) turn down

(храна-за отслабване и пр.) cut down on

(вина и пр.) palliate, extenuate

(болка) abate, alleviate

НАМАЛЯВАМ скоростта slow down, ease up

НАМАЛЯВАМ хода/крачката slacken up, ease up

НАМАЛЯВАМ теглото си lose weight, get o.'s weight down

НАМАЛЯВАМ фаровете (на автомобил) dip the headlights

ще трябва да намаля разходите си I'll have to draw in my expenditure, I'll have to draw in, I'll have to pull in

НАМАЛЯВАМ работното време shorten working hours

намалени цени reduced prices

магазин с намалени цени а discount shop/store

тя си намалява годините she makes herself out younger than she is

той започна да намалява посещенията си he began to drop off in his visits

това намалява удоволствието ми that takes the edge off my enjoyment

съдията намали присъдата му от десет на пет години the judge commuted his sentence from ten years to five

той искаше 20 лири, но после намали на 10 he wanted J 20, but then knocked his price down to J 10

(понеже аз го накарах) at first he asked J 20, but I beat him down to J 10

3. НАМАЛЯВАМ косата на някого trim s.o.'s hair, take s.o.'s hair off

намалете косата ми малко (повече) отгоре/отстрани take a bit (more) off the top/sides


Търсената дума е намерена