Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намаление

decrease, lessening, diminution; cutting

(на цени) reduction

(на наказание) юр. relaxation

мат. decrement

търг. discount

(на надниците ) wage-cut НАМАЛЕНИЕ на цените a price reduction

голямо НАМАЛЕНИЕ търг. a sweeping reduction

купувам/продавам с НАМАЛЕНИЕ buy/sell at reduced prices

пътувам с НАМАЛЕНИЕ travel at reduced fare, travel with a (student; etc.) discount

(на скорост) slowing down, deceleration

(на напрежение) relaxation, easing

(на болка) abatement

използувам НАМАЛЕНИЕто go while the going is good


Търсената дума е намерена