Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наляво

left, to/on the left; leftward(s)

НАЛЯВО! воен. left turn! ам. left face! глави НАЛЯВО! воен. eyes left! обръщам се НАЛЯВО turn (to the) left

той седи НАЛЯВО от мене he is sitting on my left(hand, side)

НАЛЯВО от вратата (to the) left of the door

НАЛЯВО и надясно left and right, all over the place

удрям НАЛЯВО и надясно hit out


Търсената дума е намерена