Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
налитам

налетя 1. fly (on, upon, at, against) fall (on, upon), rush (on, upon, against), land (on, upon)

врагът налетя върху заспалото село the enemy fell upon the sleeping village

налетяха ме спомени I was visited by memories

2. (попадам на нещо лошо) run (на into)

как пък на него баш налетях what luck to run into him of all people

бягахме от вълци, налетяхме на мечки прен. out of the frying pan into the fire

как налетя на тази мисъл? how did you hit upon this idea?

3. (стремя се към нещо) be after

НАЛИТАМ на бой spoil for a fight, разг. trail o.'s coat

4. налита ме да (иде ми да) feel like (c ger.)


Търсената дума е намерена