Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наливам

pour (out); fill (a glass, etc. with water, etc.); infuse (into)

НАЛИВАМ чаша fill a glass

НАЛИВАМ чашата до горе fill the glass to the brim

той ми наля още една чаша he poured me out another glass

той й наля шампанско he poured her some champagne

НАЛИВАМ чай pour out tea

НАЛИВАМ си чай от чайника fill o's cup from the tea-pot

НАЛИВАМ вода в нечия воденица bring grist to s.o.'s mill, play into s.o.'s hand

НАЛИВАМ масло в огъня add fuel/oil to the flames/fire; blow the coals

НАЛИВАМ от пусто в празно mill the wind, thrash over old straw

НАЛИВАМ ce 1. (пия много) drink heavily, booze, swill

2. (за плод) ripen, grow juicy, sl. tank

3. (напълнявам) put on weight; fill out

очите й се наляха със сълзи her eyes filled with tears, tears welled up in her eyes, tears welled out of her eyes

очите му се наляха с кръв his eyes became bloodshot, (обхвана го ярост) he became furious, he flew into a rage

налива ми се сърцето feel sorry


Търсената дума е намерена