Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нали

1. (за запитване) той е там, НАЛИ? he is there, isn't he?

не е там, НАЛИ? he isn't there, is he?

видя го снощи, НАЛИ? you saw him last night, didn't you?

не го видя снощи, НАЛИ? you didn't see him last night, did you?

ще дойдете, НАЛИ? you're coming, aren't you?

НАЛИ е хубаво? isn't it nice? it's nice, isn't it?

2. (когато се иска обяснение за нещо неочаквано) I thought

НАЛИ нямаше да дойдеш? I thought you weren't coming! НАЛИ уж си болен? I thought you were ill; you were supposed to be ill, weren't you?

3. (възражение, несъгласие, укор) НАЛИ виждаш? don't you see?

кажи де, НАЛИ много знаеш? what have you got to say now, come on, you know all the answers?

4. (за потвърждаване на нещо известно) от тегло и от мъка пиех, ама НАЛИ пиех I drank to drown my sorrow/to forget hardship, but drink I did

НАЛИ е майка, жертвува се being a mother, she sacrifices herself

5. (недоволство, яд) казах му да не отида, но НАЛИ не ме слуша I told him not to go, but he'll never listen to me/he'll never do as I tell him

6. (недоволство, недоверие към чуждо мнение) НАЛИ аз не разбирам, какво ме питат I'm supposed not to know a thing, why do they ask me


Търсената дума е намерена