Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
накриво

awry; aslant, aslope; at an angle, not straight, on/to one side

закопчавам НАКРИВО misbutton

закачам картина НАКРИВО hang a picture askew

картината виси НАКРИВО the picture hangs askew, the picture is not square to the ceiling

пиронът се заби НАКРИВО the nail went the wrong way

нося шапката си НАКРИВО wear o.'s hat/cap on one side

ставам НАКРИВО get out of bed on the wrong side

днес все НАКРИВО ми върви everything goes wrong today, it's a bad day

гледам НАКРИВО прен. look askance (at)

(с недобро око) take a wry view of

гледат се НАКРИВО there's no love lost between them

гълтам НАКРИВО s.th. goes the wrong way

вземам (нещо) НАКРИВО misunderstand, misinterpret


Търсената дума е намерена