Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наклонявам

наклоня bend, incline, tilt, tip, lower, tilt over/up, weigh down

(оръжие) воен. depress

(кораб) heel over, keel over

(дърво-за плод) weigh down

НАКЛОНЯВАМ везните прен. tip the balance

НАКЛОНЯВАМ глава(та си) bend o.'s head, cock o.'s head to one side

НАКЛОНЯВАМ ce incline, lean (to one side), tilt (over/up), tip

(за кораб) heel over, keel over, list, take a list, (силно) take a heavy list, develop a bad list

(за терен-внезапно, за везни, за слънцето) dip

на това място пътят се накланя the road dips at that place

автобусът се наклони the bus gave a lurch


Търсената дума е намерена