Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наклонен

1. (наведен) sloping, inclined, inclining, slanting, oblique, tilted; lop-sided; low-grade

слабо НАКЛОНЕН (за покрив) low-pitched

покривът е слабо НАКЛОНЕН the roof has a slight slant

НАКЛОНЕН надясно почерк a forward sloping handwriting

НАКЛОНЕН наляво почерк a back-handed writing

НАКЛОНЕНа плоскост an inclined plane

прен. (the) slipping path

по НАКЛОНЕНата плоскост on the downhill path

вървя по НАКЛОНЕНата плоскост go rapidly downhill

НАКЛОНЕНa шахта мин. incline

2. (склонен) inclined, disposed (към to; to do s.th.)


Търсената дума е намерена