Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наказвам

1. накажа punish; impose a punishment/penalty on; penalize

НАКАЗВАМ сглоба impose a fine on, fine (s.o.)

НАКАЗВАМ със затвор sentence to imprisonment

НАКАЗВАМ със смърт sentence to death

измяната се наказва със смърт the penalty for treason is death

убийството се наказва,със смърт murder carries the death penalty

това нарушение се наказва леко the offence carries a small penalty

съдията наказа отбора сп. the referee penalized the team (за for)

бивам наказан be punished

НАКАЗВАМ ce have a hard time/no end of trouble

наказах се с този син my son is the bane of my life

2. накажа say a lot of things (to s.o.); give (s.o.) a piece of o.'s mind; tell frankly/openly


Търсената дума е намерена