Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наизляза - непозната дума за речника

наизуст

by heart/rote

уча НАИЗУСТ learn by heart/rote, memorize, commit to memory

свиря НАИЗУСТ play without music

говоря НАИЗУСТ talk without knowing the facts; talk incompetently

знам/казвам НАИЗУСТ know/say by heart/rote; recite from memory

който знае НАИЗУСТ (роля и пр.) word-perfect