Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
назначавам

1. (на работа) appoint, nominate, take on

НАЗНАЧАВАМ някого (за) учител appoint s.o. a teacher

успявам да бъда назначен get o.s. appointed

НАЗНАЧАВАМ на вакантно място fill a vacancy

НАЗНАЧАВАМ някого на служба appoint s.o. to an office/to a post

те се съгласиха да ме назначат за три месеца they agreed to take me on for three months

2. (уговарям) fix, set

НАЗНАЧАВАМ среща fix/make an, appointment, fix/set/make a date

НАЗНАЧАВАМ наряд воен. detail on duty

НАЗНАЧАВАМ анкета institute an inquiry


Търсената дума е намерена