Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наемен

hired

НАЕМЕН труд wage labour, (непосилен) wage slavery

НАЕМЕН работник a hired labourer/worker; hand

наемна армия an army of mercenaries, mercenary troops

НАЕМЕН убиец a hired assassin, bravo

НАЕМЕН войник mercenary

ист. freelance

НАЕМЕН писач penny-a-liner

НАЕМЕН срок lease


Търсената дума е намерена