Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
надясно

1. right, to/on the right

вървя НАДЯСНО keep (to the) right

НАДЯСНО от него to the right of him, on his right

той седи НАДЯСНО от мене he is sitting on my right (hand side)

прозорецът е НАДЯСНО от вратата the window is to the right of the door

надясно! воен. right turn! ам. right face! глави НАДЯСНО! воен. eyes right! НАДЯСНО равнис! воен. right dress!

2. пол. to the right


Търсената дума е намерена