Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
надявам

1. (дреха) put/get/slip on, don

(през глава) pull over

(ботуши и пр.) draw on

2. put/slip over o.'s shoulder

НАДЯВАМ хомот на волове yoke oxen

НАДЯВАМ хомот на някого прен. saddle s.o. with a job

сам си НАДЯВАМ хомот saddle o.s. with a job

3. (намушвам, втъквам) stick

НАДЯВАМ на кол impale

НАДЯВАМ се на кол be impaled

НАДЯВАМ се на тел get caught on a wire

4. hope (на, за for); look forward to; be hopeful

(като отговор) I hope so

НАДЯВАМ се да направя нещо hope to do s.th., have hopes of doing s.th.

НАДЯВАМ се да видя и вас там I hope/expect to see you there too

НАДЯВАМ ce скоро да получа писмо от тебе I'm looking forward to hearing from you soon

те нямаше на какво да се надяват they had nothing to hope for, they had nothing to look forward to

НАДЯВАМ се само на тебе my only hope is in you

да се НАДЯВАМе, че let's hope that, it is to be hoped that

НАДЯВАМ се на бъдещето put o.'s hopes in the future

докато е жив човек, се надява while there is life there is hope

да му се не надяваш! иди му се надявай! one could never expect such a thing from him; I never thought he had it in him

5. (разчитам) rely (on), trust


Търсената дума е намерена