Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
надхвърля - непозната дума за речника

надхвърлям

надхвърля 1. (надвишавам) exceed, go beyond

НАДХВЪРЛЯМ доходите си exceed/outrun o.'s income

това надхвърля рамките на that goes beyond the scope of

това надхвърля възможностите ми that exceeds my powers/capacities, that is beyond my power

той е надхвърлил петдесетте he is over fifty, he is on the wrong side of fifty

НАДХВЪРЛЯМ кредита си overdraw o.'s account

това надхвърля всякакви граници that's the limit

2. (хвърлям и пр. по-далеч) throw further than; overshoot; overrun

НАДХВЪРЛЯМ се compete in throwing