Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нагледвачка - непозната дума за речника

нагледен

1. (ясен) clear

(представен чрез картини, диаграми и пр,) pictorial, graphic

НАГЛЕДЕН пример an illustrative example

нагледна агитация political posters, slogans, etc.

2. (при обучение) visual, demonstrative

НАГЛЕДЕН урок an object lesson

нагледни средства/пособия visual aids

нагледно обучение education/training by visual methods, visual methods of teaching